Menu:
x
Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Kupisz Mi To?

Dworcowa 40

85-010 Bydgoszcz

E-mail: sklep@kupiszmito.pl

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowejData: __________________________________________________Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Sklep Kupisz Mi To?

Dworcowa 40

85-010 Bydgoszcz

E-mail: sklep@kupiszmito.plJa _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreśliWartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowejData: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/